بن سلمان: عربستان به دنبال توسعه همه جانبه روابط با عراق است

بن سلمان: عربستان به دنبال توسعه همه جانبه روابط با عراق است
ولیعهد عربستان سعودی گفت که کشورش به دنبال توسعه همه‌جانبه روابط با عراق است.

بن سلمان: عربستان به دنبال توسعه همه جانبه روابط با عراق است

ولیعهد عربستان سعودی گفت که کشورش به دنبال توسعه همه‌جانبه روابط با عراق است.
بن سلمان: عربستان به دنبال توسعه همه جانبه روابط با عراق است

ممکن است بپسندید...