تقدیر ظریف از فرزند یکی از مدیران وزارت خارجه

تقدیر ظریف از فرزند یکی از مدیران وزارت خارجه
درپی اعلام نتیجه آزمون سراسری دانشگاه های کشور وزیر امور خارجه کشورمان از فرزند یکی از مدیران وزارت خارجه تقدیر کرد.

تقدیر ظریف از فرزند یکی از مدیران وزارت خارجه

درپی اعلام نتیجه آزمون سراسری دانشگاه های کشور وزیر امور خارجه کشورمان از فرزند یکی از مدیران وزارت خارجه تقدیر کرد.
تقدیر ظریف از فرزند یکی از مدیران وزارت خارجه

ممکن است بپسندید...