تکرار نتیجه سوپر جام با دبل طارمی

تکرار نتیجه سوپر جام با دبل طارمی
پرسپولیس با درخشش مهدی طارمی در سومین هفته لیگ برتر مقابل نفت تهران به پیروزی دست یافت.

تکرار نتیجه سوپر جام با دبل طارمی

پرسپولیس با درخشش مهدی طارمی در سومین هفته لیگ برتر مقابل نفت تهران به پیروزی دست یافت.
تکرار نتیجه سوپر جام با دبل طارمی

ممکن است بپسندید...