حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به منطقه «صرواح» مأرب

حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به منطقه «صرواح» مأرب
جنگنده های ارتش رژیم سعودی امروز پنجشنبه طی چند نوبت منطقه «صرواح» واقع در استان مأرب یمن را هدف شدیدترین حملات هوایی قرار دادند.

حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به منطقه «صرواح» مأرب

جنگنده های ارتش رژیم سعودی امروز پنجشنبه طی چند نوبت منطقه «صرواح» واقع در استان مأرب یمن را هدف شدیدترین حملات هوایی قرار دادند.
حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به منطقه «صرواح» مأرب

ممکن است بپسندید...