• دسته‌بندی نشده

خوشا آن شهیدی که هنگام رفتن/ به دل ترسی از خشم قاتل ندارد

خوشا آن شهیدی که هنگام رفتن/ به دل ترسی از خشم قاتل ندارد
یکی از شاعران جوان کشورمان قطعه شعری را به شهید مدافع حرم «محسن حججی» تقدیم کرده است.

خوشا آن شهیدی که هنگام رفتن/ به دل ترسی از خشم قاتل ندارد

یکی از شاعران جوان کشورمان قطعه شعری را به شهید مدافع حرم «محسن حججی» تقدیم کرده است.
خوشا آن شهیدی که هنگام رفتن/ به دل ترسی از خشم قاتل ندارد

ممکن است بپسندید...