دایی: برد با حداقل گل، کمترین حق ما بود

دایی: برد با حداقل گل، کمترین حق ما بود
سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت: نیمه دوم صاحب بازی بودیم و توانستیم به دو گل برسیم، برد با حداقل گل کمترین حق ما برای پیروزی بود.

دایی: برد با حداقل گل، کمترین حق ما بود

سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت: نیمه دوم صاحب بازی بودیم و توانستیم به دو گل برسیم، برد با حداقل گل کمترین حق ما برای پیروزی بود.
دایی: برد با حداقل گل، کمترین حق ما بود

ممکن است بپسندید...