درخشان: فوتبال با کسی تعارف ندارد، قوی نباشی «لِه» می‌شوی

درخشان: فوتبال با کسی تعارف ندارد، قوی نباشی «لِه» می‌شوی
سرمربی نفت تهران گفت: در نیمه اول پرسپولیس را کنترل کردیم اما گل زودهنگام پرسپولیس شیرازه تیم ما را بر هم ریخت.

درخشان: فوتبال با کسی تعارف ندارد، قوی نباشی «لِه» می‌شوی

سرمربی نفت تهران گفت: در نیمه اول پرسپولیس را کنترل کردیم اما گل زودهنگام پرسپولیس شیرازه تیم ما را بر هم ریخت.
درخشان: فوتبال با کسی تعارف ندارد، قوی نباشی «لِه» می‌شوی

ممکن است بپسندید...