رشد صنعت، صادرات و بازرگانی با مدیریت قوی شریعتمداری در راس وزارت صنعت/ با حضور شریعتمداری وزن کابینه افزایش می یابد

رشد صنعت، صادرات و بازرگانی با مدیریت قوی شریعتمداری در راس وزارت صنعت/ با حضور شریعتمداری وزن کابینه افزایش می یابد
رئیس کمیته صنعت مجلس با بیان اینکه شریعتمداری بهترین و مناسب ترین گزینه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: با حضور شریعتمداری شاهد گسترش بازارهای هدف و فروش محصولات داخلی در بازارهای بین المللی خواهیم بود و قطعا در دوره ایشان با مدیریت قوی، صنعت، صادرات و بازرگانی رشد چشمگیری خواهد داشت.

رشد صنعت، صادرات و بازرگانی با مدیریت قوی شریعتمداری در راس وزارت صنعت/ با حضور شریعتمداری وزن کابینه افزایش می یابد

رئیس کمیته صنعت مجلس با بیان اینکه شریعتمداری بهترین و مناسب ترین گزینه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: با حضور شریعتمداری شاهد گسترش بازارهای هدف و فروش محصولات داخلی در بازارهای بین المللی خواهیم بود و قطعا در دوره ایشان با مدیریت قوی، صنعت، صادرات و بازرگانی رشد چشمگیری خواهد داشت.
رشد صنعت، صادرات و بازرگانی با مدیریت قوی شریعتمداری در راس وزارت صنعت/ با حضور شریعتمداری وزن کابینه افزایش می یابد

ممکن است بپسندید...