فارین پالیسی: ترامپ به ماشین جنگی تبدیل شده است

فارین پالیسی: ترامپ به ماشین جنگی تبدیل شده است
رئیس‌جمهوری آمریکا در این مدت حدود ۲۰۰ روزی که بر مسند قدرت در کاخ سفید نشسته، با تصمیماتی که در حوزه نظامی در جای جای جهان به اجرا درآورده، چهره یکی از جنگ‌طلب‌ترین رؤسای آمریکا را به تصویر کشیده است.

فارین پالیسی: ترامپ به ماشین جنگی تبدیل شده است

رئیس‌جمهوری آمریکا در این مدت حدود ۲۰۰ روزی که بر مسند قدرت در کاخ سفید نشسته، با تصمیماتی که در حوزه نظامی در جای جای جهان به اجرا درآورده، چهره یکی از جنگ‌طلب‌ترین رؤسای آمریکا را به تصویر کشیده است.
فارین پالیسی: ترامپ به ماشین جنگی تبدیل شده است

ممکن است بپسندید...