نشست معاونان و مديران دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌های منطقه9 كشور در دانشگاه فردوسی برگزار شد

نشست معاونان و مديران دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌های منطقه9 كشور در دانشگاه فردوسی برگزار شد
نشست معاونان و مديران دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 كشور صبح امروز با حضور صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم،در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

نشست معاونان و مديران دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌های منطقه9 كشور در دانشگاه فردوسی برگزار شد

نشست معاونان و مديران دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 كشور صبح امروز با حضور صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم،در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
نشست معاونان و مديران دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌های منطقه9 كشور در دانشگاه فردوسی برگزار شد

ممکن است بپسندید...