نظر امیر پوردستان درباره خوشایندسازی سربازی

نظر امیر پوردستان درباره خوشایندسازی سربازی
جانشین فرمانده کل ارتش تاکید کرد: دوضعیت سرباز‌ها می‌تواند و باید بهتر از امروز باشد و روز به روز بهتر شود،

نظر امیر پوردستان درباره خوشایندسازی سربازی

جانشین فرمانده کل ارتش تاکید کرد: دوضعیت سرباز‌ها می‌تواند و باید بهتر از امروز باشد و روز به روز بهتر شود،
نظر امیر پوردستان درباره خوشایندسازی سربازی

ممکن است بپسندید...