پرسپولیس با یاد و خاطر شهید مدافع حرم به میدان می‌رود

پرسپولیس با یاد و خاطر شهید مدافع حرم به میدان می‌رود
تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار برابر نفت تهران با تمثال و یاد و خاطر شهید محسن حججی وارد زمین می‌شود.

پرسپولیس با یاد و خاطر شهید مدافع حرم به میدان می‌رود

تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار برابر نفت تهران با تمثال و یاد و خاطر شهید محسن حججی وارد زمین می‌شود.
پرسپولیس با یاد و خاطر شهید مدافع حرم به میدان می‌رود

ممکن است بپسندید...