پرسپولیس با 9 امتیاز صدرنشین لیگ شد

پرسپولیس با 9 امتیاز صدرنشین لیگ شد
تیم فوتبال پرسپولیس با شکست تیم نفت تهران 9 امتیازی شد و همچنان در صدر جدول قرار دارد.

پرسپولیس با 9 امتیاز صدرنشین لیگ شد

تیم فوتبال پرسپولیس با شکست تیم نفت تهران 9 امتیازی شد و همچنان در صدر جدول قرار دارد.
پرسپولیس با 9 امتیاز صدرنشین لیگ شد

ممکن است بپسندید...