گزارش شیخ الاسلامی از 3 سال ریاست در دانشگاه آزاد خراسان رضوی و واحد مشهد/ ملک نژاد: ارتقاء سطح دانشگاه آزاد خراسان رضوی نیازمند روحیه جهادی است

گزارش شیخ الاسلامی از 3 سال ریاست در دانشگاه آزاد خراسان رضوی و واحد مشهد/ ملک نژاد: ارتقاء سطح دانشگاه آزاد خراسان رضوی نیازمند روحیه جهادی است
مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه آزاد خراسان رضوی و مشهد در دانشکده مهندسی این دانشگاه با حضور فرهاد رهبر و جمعی از روسای دانشگاه‌های مشهد برگزار شد.

گزارش شیخ الاسلامی از 3 سال ریاست در دانشگاه آزاد خراسان رضوی و واحد مشهد/ ملک نژاد: ارتقاء سطح دانشگاه آزاد خراسان رضوی نیازمند روحیه جهادی است

مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه آزاد خراسان رضوی و مشهد در دانشکده مهندسی این دانشگاه با حضور فرهاد رهبر و جمعی از روسای دانشگاه‌های مشهد برگزار شد.
گزارش شیخ الاسلامی از 3 سال ریاست در دانشگاه آزاد خراسان رضوی و واحد مشهد/ ملک نژاد: ارتقاء سطح دانشگاه آزاد خراسان رضوی نیازمند روحیه جهادی است

ممکن است بپسندید...