• دسته‌بندی نشده

آتش خشم مردم شرق عربستان علیه آل‌سعود

آتش خشم مردم شرق عربستان علیه آل‌سعود
یک روزنامه لبنانی یورش رژیم آل سعود به شهر شیعه‌نشین العوامیه و کشتار دستکم 30 نفر و تخریب مساجد و خانه های شهروندان را برخاسته از وهابیت این رژیم خواند و گفت زخم کهنه اختلاف عمیق بین حکام سعودی و ملت آن تازه سر باز کرده است.

آتش خشم مردم شرق عربستان علیه آل‌سعود

یک روزنامه لبنانی یورش رژیم آل سعود به شهر شیعه‌نشین العوامیه و کشتار دستکم 30 نفر و تخریب مساجد و خانه های شهروندان را برخاسته از وهابیت این رژیم خواند و گفت زخم کهنه اختلاف عمیق بین حکام سعودی و ملت آن تازه سر باز کرده است.
آتش خشم مردم شرق عربستان علیه آل‌سعود

ممکن است بپسندید...