استقلال ۱ – تراکتور ۰؛ همه طلسم‌ها با هم شکست

استقلال ۱ – تراکتور ۰؛ همه طلسم‌ها با هم شکست
استقلال با شوت زیبای سرور چپاروف در نیمه اول طلسم بازی های خانگی شکست بار مقابل تراکتور را شکست و اولین برد لیگ را جشن گرفت .

استقلال ۱ – تراکتور ۰؛ همه طلسم‌ها با هم شکست

استقلال با شوت زیبای سرور چپاروف در نیمه اول طلسم بازی های خانگی شکست بار مقابل تراکتور را شکست و اولین برد لیگ را جشن گرفت .
استقلال ۱ – تراکتور ۰؛ همه طلسم‌ها با هم شکست

ممکن است بپسندید...