انصاری‌فرد در لیگ قهرمانان اروپا

انصاری‌فرد در لیگ قهرمانان اروپا
ملی‌پوش ایرانی با تایید مصدومیت مهاجم نیجریه‌ای المپیاکوس جایگزین او در فهرست ۱۸ نفره بازی آینده لیگ قهرمانان اروپا می‌شود.

انصاری‌فرد در لیگ قهرمانان اروپا

ملی‌پوش ایرانی با تایید مصدومیت مهاجم نیجریه‌ای المپیاکوس جایگزین او در فهرست ۱۸ نفره بازی آینده لیگ قهرمانان اروپا می‌شود.
انصاری‌فرد در لیگ قهرمانان اروپا

ممکن است بپسندید...