• دسته‌بندی نشده

برای دفاع از قضیه فلسطین در تمامی سطوح مصمم هستیم

برای دفاع از قضیه فلسطین در تمامی سطوح مصمم هستیم
نخست‌وزیر اردن تأکید کرد که قضیه فلسطین محور اهتمام مشترک اعراب است و تلاش همگانی برای تحقق راه‌حل عادلانه و فراگیر این قضیه ضروری است.

برای دفاع از قضیه فلسطین در تمامی سطوح مصمم هستیم

نخست‌وزیر اردن تأکید کرد که قضیه فلسطین محور اهتمام مشترک اعراب است و تلاش همگانی برای تحقق راه‌حل عادلانه و فراگیر این قضیه ضروری است.
برای دفاع از قضیه فلسطین در تمامی سطوح مصمم هستیم

ممکن است بپسندید...