تمامی موفقیت‌هایم به دلیل دعای مادرم است/ شهید حججی با دستان بسته شجاعت را به تصویر کشید

تمامی موفقیت‌هایم به دلیل دعای مادرم است/ شهید حججی با دستان بسته شجاعت را به تصویر کشید
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مهدی طارمی امروز نقشی در رسیدن به این جایگاه نداشته بلکه تمامی داشته‌های من از دعای مادرم بوده و به این جمله که بهشت زیر پای مادر است اعتقاد راسخ دارم.

تمامی موفقیت‌هایم به دلیل دعای مادرم است/ شهید حججی با دستان بسته شجاعت را به تصویر کشید

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مهدی طارمی امروز نقشی در رسیدن به این جایگاه نداشته بلکه تمامی داشته‌های من از دعای مادرم بوده و به این جمله که بهشت زیر پای مادر است اعتقاد راسخ دارم.
تمامی موفقیت‌هایم به دلیل دعای مادرم است/ شهید حججی با دستان بسته شجاعت را به تصویر کشید

ممکن است بپسندید...