حمله دوباره دوست بن سلمان به حشد‌الشعبی

حمله دوباره دوست بن سلمان به حشد‌الشعبی
رهبر جریان صدر عراق با تاکید بر ادغام الحشد الشعبی و نیروهای دولتی عراق اعلام کرد که وجود الحشد الشعبی در خارج از چارچوب دولت باعث به بار آمدن مشکلات زیادی می‎شود.

حمله دوباره دوست بن سلمان به حشد‌الشعبی

رهبر جریان صدر عراق با تاکید بر ادغام الحشد الشعبی و نیروهای دولتی عراق اعلام کرد که وجود الحشد الشعبی در خارج از چارچوب دولت باعث به بار آمدن مشکلات زیادی می‎شود.
حمله دوباره دوست بن سلمان به حشد‌الشعبی

ممکن است بپسندید...