خادم‌پور: گفتند بندی در قراردادم وجود دارد که کارت بازی‌ام صادر نشده است

خادم‌پور: گفتند بندی در قراردادم وجود دارد که کارت بازی‌ام صادر نشده است
بازیکن تیم فوتبال نفت تهران، گفت: سه هفته عقب افتادم اگر روز شنبه کارت بازی‌ام صادر نشود تیم را همراهی نمی‌کنم.

خادم‌پور: گفتند بندی در قراردادم وجود دارد که کارت بازی‌ام صادر نشده است

بازیکن تیم فوتبال نفت تهران، گفت: سه هفته عقب افتادم اگر روز شنبه کارت بازی‌ام صادر نشود تیم را همراهی نمی‌کنم.
خادم‌پور: گفتند بندی در قراردادم وجود دارد که کارت بازی‌ام صادر نشده است

ممکن است بپسندید...