در انتخابات اخیر سعی کردیم وارد افشاگری‌های انتخاباتی نشویم

در انتخابات اخیر سعی کردیم وارد افشاگری‌های انتخاباتی نشویم
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: تذکراتی که ما در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری به عملکرد دولت می‌دادیم امیدواریم اثرگذار باشد و عملا به آن اعتنا کند.

در انتخابات اخیر سعی کردیم وارد افشاگری‌های انتخاباتی نشویم

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: تذکراتی که ما در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری به عملکرد دولت می‌دادیم امیدواریم اثرگذار باشد و عملا به آن اعتنا کند.
در انتخابات اخیر سعی کردیم وارد افشاگری‌های انتخاباتی نشویم

ممکن است بپسندید...