عناصر «سرایا اهل‌الشام» فردا از ارتفاعات عرسال راهی سوریه می‌شوند

عناصر «سرایا اهل‌الشام» فردا از ارتفاعات عرسال راهی سوریه می‌شوند
سخنگوی «سرایا اهل‌الشام» از خروج تروریست‌های عضو این جنبش از عرسال خبر داد.

عناصر «سرایا اهل‌الشام» فردا از ارتفاعات عرسال راهی سوریه می‌شوند

سخنگوی «سرایا اهل‌الشام» از خروج تروریست‌های عضو این جنبش از عرسال خبر داد.
عناصر «سرایا اهل‌الشام» فردا از ارتفاعات عرسال راهی سوریه می‌شوند

ممکن است بپسندید...