هیأت کُردی برای گفت‌وگو با مقامات عراق در خصوص همه‌پرسی به بغداد می‌رود

هیأت کُردی برای گفت‌وگو با مقامات عراق در خصوص همه‌پرسی به بغداد می‌رود
هیأت متشکل از احزاب سیاسی کرد منطقه کردستان عراق به منظور گفت‌وگو با مقامات عراق در مورد همه پرسی استقلال طی روزهای آینده عازم بغداد خواهد شد.

هیأت کُردی برای گفت‌وگو با مقامات عراق در خصوص همه‌پرسی به بغداد می‌رود

هیأت متشکل از احزاب سیاسی کرد منطقه کردستان عراق به منظور گفت‌وگو با مقامات عراق در مورد همه پرسی استقلال طی روزهای آینده عازم بغداد خواهد شد.
هیأت کُردی برای گفت‌وگو با مقامات عراق در خصوص همه‌پرسی به بغداد می‌رود

ممکن است بپسندید...