گفت‌وگوی تلفنی تیلرسون و بارزانی درباره همه‌پرسی استقلال کردستان

گفت‌وگوی تلفنی تیلرسون و بارزانی درباره همه‌پرسی استقلال کردستان
وزیر خارجه آمریکا و رئیس منطقه کردستان عراق طی تماس تلفنی درباره همه‌پرسی استقلال این منطقه گفت‌وگو کردند.

گفت‌وگوی تلفنی تیلرسون و بارزانی درباره همه‌پرسی استقلال کردستان

وزیر خارجه آمریکا و رئیس منطقه کردستان عراق طی تماس تلفنی درباره همه‌پرسی استقلال این منطقه گفت‌وگو کردند.
گفت‌وگوی تلفنی تیلرسون و بارزانی درباره همه‌پرسی استقلال کردستان

ممکن است بپسندید...