آنالیزور نقش مترجم برانکو را برعهده داشت/ حضور برادر علیپور در تمرین امروز

آنالیزور نقش مترجم برانکو را برعهده داشت/ حضور برادر علیپور در تمرین امروز
تمرین پرسپولیس امروز در غیاب محمود خوردبین و کریم باقری در ورزشگاه کاظمی برگزار شد.

آنالیزور نقش مترجم برانکو را برعهده داشت/ حضور برادر علیپور در تمرین امروز

تمرین پرسپولیس امروز در غیاب محمود خوردبین و کریم باقری در ورزشگاه کاظمی برگزار شد.
آنالیزور نقش مترجم برانکو را برعهده داشت/ حضور برادر علیپور در تمرین امروز

ممکن است بپسندید...