اختلاس هزار میلیاردی در بانک ملی/ متهم دستگیر شد

اختلاس هزار میلیاردی در بانک ملی/ متهم دستگیر شد
دادستان عمومی خراسان شمالی گفت: متهم اختلاس یکهزار و 66 میلیارد ریالی بانک ملی صفی آباد در مناطق جنوبی کشور دستگیر شد.

اختلاس هزار میلیاردی در بانک ملی/ متهم دستگیر شد

دادستان عمومی خراسان شمالی گفت: متهم اختلاس یکهزار و 66 میلیارد ریالی بانک ملی صفی آباد در مناطق جنوبی کشور دستگیر شد.
اختلاس هزار میلیاردی در بانک ملی/ متهم دستگیر شد

ممکن است بپسندید...