انشاالله خادم خوبی برای ملت باشم

انشاالله خادم خوبی برای ملت باشم
گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت بهداشت در حاشیه نشست مشترک اش با فراکسیون امید گفت: خوشبختانه جلساتی که تاکنون داشته ام راحت بوده؛ انشاالله خادم خوبی برای ملت باشم.

انشاالله خادم خوبی برای ملت باشم

گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت بهداشت در حاشیه نشست مشترک اش با فراکسیون امید گفت: خوشبختانه جلساتی که تاکنون داشته ام راحت بوده؛ انشاالله خادم خوبی برای ملت باشم.
انشاالله خادم خوبی برای ملت باشم

ممکن است بپسندید...