بازداشت داعشی 14 ساله در لبنان قبل از منفحر کردن مسجد

بازداشت داعشی 14 ساله در لبنان قبل از منفحر کردن مسجد
نیروهای امنیتی لبنان یک عامل تروریستی ۱۴ ساله گروه داعش را که قصد انفجار دو بمب در مسجدی در طرابلس را داشت، بازداشت کردند.

بازداشت داعشی 14 ساله در لبنان قبل از منفحر کردن مسجد

نیروهای امنیتی لبنان یک عامل تروریستی ۱۴ ساله گروه داعش را که قصد انفجار دو بمب در مسجدی در طرابلس را داشت، بازداشت کردند.
بازداشت داعشی 14 ساله در لبنان قبل از منفحر کردن مسجد

ممکن است بپسندید...