بیش از ۲۰۰ مصدوم درپی نشت گاز در دزفول/ پلیس درپی دستگیری مظنونان

بیش از ۲۰۰ مصدوم درپی نشت گاز در دزفول/ پلیس درپی دستگیری مظنونان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: تعداد مصدومان نشت گاز کلر در دزفول از مرز ۲۰۰ نفر گذشت.

بیش از ۲۰۰ مصدوم درپی نشت گاز در دزفول/ پلیس درپی دستگیری مظنونان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: تعداد مصدومان نشت گاز کلر در دزفول از مرز ۲۰۰ نفر گذشت.
بیش از ۲۰۰ مصدوم درپی نشت گاز در دزفول/ پلیس درپی دستگیری مظنونان

ممکن است بپسندید...