حشدالشعبی از تلعفر کنار نکشد

حشدالشعبی از تلعفر کنار نکشد
آزادی موصل، سرفصل دوره‌ای راهبردی در عراق است که هر کس از این قافله جا بماند، خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای خود ثبت کرده است.

حشدالشعبی از تلعفر کنار نکشد

آزادی موصل، سرفصل دوره‌ای راهبردی در عراق است که هر کس از این قافله جا بماند، خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای خود ثبت کرده است.
حشدالشعبی از تلعفر کنار نکشد

ممکن است بپسندید...