خواستار تصویب بیمه گفتاردرمانی و کاردرمانی هستیم

خواستار تصویب بیمه گفتاردرمانی و کاردرمانی هستیم
انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ره) با صدور بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور، هیات وزیران و وزارت بهداشت خواستار تصویب بیمه گفتاردرمانی و کاردرمانی برای حمایت از خانواده‌های توان‌خواه شد.

خواستار تصویب بیمه گفتاردرمانی و کاردرمانی هستیم

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ره) با صدور بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور، هیات وزیران و وزارت بهداشت خواستار تصویب بیمه گفتاردرمانی و کاردرمانی برای حمایت از خانواده‌های توان‌خواه شد.
خواستار تصویب بیمه گفتاردرمانی و کاردرمانی هستیم

ممکن است بپسندید...