خواسته‌های غیرقانونی مسئولین فرهنگی دانشگاه آزاد کرمانشاه از تشکل‌ها/ خفقان علیه دانشجویان انقلابی

خواسته‌های غیرقانونی مسئولین فرهنگی دانشگاه آزاد کرمانشاه از تشکل‌ها/ خفقان علیه دانشجویان انقلابی
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرمانشاه گفت: عده‌ای تحت حمایت مسئولین فرهنگی دانشگاه به خود اجازه تعرض به مسئول نهاد رهبری را می دهند و متاسفانه وجود جو خفقان در دانشگاه اجازه طرح مباحث غیرقانونی را علیه دانشجوهای انقلابی ایجاد کرده‌ است.

خواسته‌های غیرقانونی مسئولین فرهنگی دانشگاه آزاد کرمانشاه از تشکل‌ها/ خفقان علیه دانشجویان انقلابی

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرمانشاه گفت: عده‌ای تحت حمایت مسئولین فرهنگی دانشگاه به خود اجازه تعرض به مسئول نهاد رهبری را می دهند و متاسفانه وجود جو خفقان در دانشگاه اجازه طرح مباحث غیرقانونی را علیه دانشجوهای انقلابی ایجاد کرده‌ است.
خواسته‌های غیرقانونی مسئولین فرهنگی دانشگاه آزاد کرمانشاه از تشکل‌ها/ خفقان علیه دانشجویان انقلابی

ممکن است بپسندید...