دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان در مراسم گرامیداشت شهید حججی حضور می یابند

دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان در مراسم گرامیداشت شهید حججی حضور می یابند
دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان در مراسم گرامیداشت روز یکشنبه شهید حججی در مسجد جامع نجف آباد اصفهان حضور می یابند.

دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان در مراسم گرامیداشت شهید حججی حضور می یابند

دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان در مراسم گرامیداشت روز یکشنبه شهید حججی در مسجد جامع نجف آباد اصفهان حضور می یابند.
دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان در مراسم گرامیداشت شهید حججی حضور می یابند

ممکن است بپسندید...