• دسته‌بندی نشده

در دولت یازدهم «فرهنگ» همیشه به حاشیه رانده شده

در دولت یازدهم «فرهنگ» همیشه به حاشیه رانده شده
تهیه کننده سینما در خصوص عملکرد دولت یازدهم گفت: در دولت یازدهم از ابتدا تا امروز همیشه «فرهنگ» به حاشیه رانده شده و شاهد اتفاقی مثبت و منطبق بر موضوعیت انقلاب اسلامی نبوده ایم.

در دولت یازدهم «فرهنگ» همیشه به حاشیه رانده شده

تهیه کننده سینما در خصوص عملکرد دولت یازدهم گفت: در دولت یازدهم از ابتدا تا امروز همیشه «فرهنگ» به حاشیه رانده شده و شاهد اتفاقی مثبت و منطبق بر موضوعیت انقلاب اسلامی نبوده ایم.
در دولت یازدهم «فرهنگ» همیشه به حاشیه رانده شده

ممکن است بپسندید...