رئیس هئیت کشتی آذربایجان شرقی: تبریز میزبان سه رویداد مهم کشتی

رئیس هئیت کشتی آذربایجان شرقی: تبریز میزبان سه رویداد مهم کشتی
شهر تبریز میزبان سه رویداد بزرگ و مهم کشتی آزاد و فرنگی خردسالان و نونهالان قهرمانی کشور و انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان می‌باشد.

رئیس هئیت کشتی آذربایجان شرقی: تبریز میزبان سه رویداد مهم کشتی

شهر تبریز میزبان سه رویداد بزرگ و مهم کشتی آزاد و فرنگی خردسالان و نونهالان قهرمانی کشور و انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان می‌باشد.
رئیس هئیت کشتی آذربایجان شرقی: تبریز میزبان سه رویداد مهم کشتی

ممکن است بپسندید...