زمان آغاز فعالیت رسمی پنجمین دوره شورا‌های اسلامی اعلام شد

زمان آغاز فعالیت رسمی پنجمین دوره شورا‌های اسلامی اعلام شد
پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور، با دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوطه در اول شهریورماه ۱۳۹۶، به طور همزمان فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

زمان آغاز فعالیت رسمی پنجمین دوره شورا‌های اسلامی اعلام شد

پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور، با دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوطه در اول شهریورماه ۱۳۹۶، به طور همزمان فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
زمان آغاز فعالیت رسمی پنجمین دوره شورا‌های اسلامی اعلام شد

ممکن است بپسندید...