عاملان استخرپارتی دستگیر شدند

عاملان استخرپارتی دستگیر شدند
حسن رحیمی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از دستگیری باند استخر پارتی خبر داد.

عاملان استخرپارتی دستگیر شدند

حسن رحیمی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از دستگیری باند استخر پارتی خبر داد.
عاملان استخرپارتی دستگیر شدند

ممکن است بپسندید...