قدرت خرید ایرانی‌ها از 10 سال قبل کمتر شده است

قدرت خرید ایرانی‌ها از 10 سال قبل کمتر شده است
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات تقاضا برای تولیدات داخلی در بازار گفت: کارشناسان میزان تقاضا و قدرت خرید مردم را حتی از ۱۰ سال گذشته نیز کمتر می‌دانند.

قدرت خرید ایرانی‌ها از 10 سال قبل کمتر شده است

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات تقاضا برای تولیدات داخلی در بازار گفت: کارشناسان میزان تقاضا و قدرت خرید مردم را حتی از ۱۰ سال گذشته نیز کمتر می‌دانند.
قدرت خرید ایرانی‌ها از 10 سال قبل کمتر شده است

ممکن است بپسندید...