مدیران دستگیر شده کانال‌‌های تلگرامی فردا محاکمه می‌شوند

مدیران دستگیر شده کانال‌‌های تلگرامی فردا محاکمه می‌شوند
دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران کانال‌های تلگرامی که اواخر اسفند سال ۹۵ دستگیر شدند، فردا (یکشنبه) ۲۲ مرداد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود.

مدیران دستگیر شده کانال‌‌های تلگرامی فردا محاکمه می‌شوند

دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران کانال‌های تلگرامی که اواخر اسفند سال ۹۵ دستگیر شدند، فردا (یکشنبه) ۲۲ مرداد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود.
مدیران دستگیر شده کانال‌‌های تلگرامی فردا محاکمه می‌شوند

ممکن است بپسندید...