هیل: ترامپ گفتگوی تلفنی با «مادورو» را نپذیرفت

هیل: ترامپ گفتگوی تلفنی با «مادورو» را نپذیرفت
یک رسانه آمریکایی مدعی شده که رئیس جمهور ونزوئلا شب گذشته در تماسی تلفنی خواستار گفتگو با همتای آمریکایی خود شده، اما «ترامپ» این درخواست را رد کرده است.

هیل: ترامپ گفتگوی تلفنی با «مادورو» را نپذیرفت

یک رسانه آمریکایی مدعی شده که رئیس جمهور ونزوئلا شب گذشته در تماسی تلفنی خواستار گفتگو با همتای آمریکایی خود شده، اما «ترامپ» این درخواست را رد کرده است.
هیل: ترامپ گفتگوی تلفنی با «مادورو» را نپذیرفت

ممکن است بپسندید...