• دسته‌بندی نشده

کرباسیان ۲ برنامه اصلی خود در وزارت اقتصاد را اعلام کرد

کرباسیان ۲ برنامه اصلی خود در وزارت اقتصاد را اعلام کرد
وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان این که در اقتصاد کشور قانون کم نداریم و اگر وزیر اقتصاد شوم مجری همان قانون‌ها خواهم بود تک نرخی شدن ارز و کاهش سود بانکی را از جمله برنامه های خود اعلام کرد.

کرباسیان ۲ برنامه اصلی خود در وزارت اقتصاد را اعلام کرد

وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان این که در اقتصاد کشور قانون کم نداریم و اگر وزیر اقتصاد شوم مجری همان قانون‌ها خواهم بود تک نرخی شدن ارز و کاهش سود بانکی را از جمله برنامه های خود اعلام کرد.
کرباسیان ۲ برنامه اصلی خود در وزارت اقتصاد را اعلام کرد

ممکن است بپسندید...