آینده و تمدن بشری در اذهان و ایده‌های جوانان قرار دارد

آینده و تمدن بشری در اذهان و ایده‌های جوانان قرار دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه در بخشی از یادداشت خود به مناسبت روز جهانی جوان، نوشت: آینده بشریت و تمدن بشری و حیات کره خاکی در دستان و هم در اذهان و ایده‌های جوانان قرار دارد.

آینده و تمدن بشری در اذهان و ایده‌های جوانان قرار دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه در بخشی از یادداشت خود به مناسبت روز جهانی جوان، نوشت: آینده بشریت و تمدن بشری و حیات کره خاکی در دستان و هم در اذهان و ایده‌های جوانان قرار دارد.
آینده و تمدن بشری در اذهان و ایده‌های جوانان قرار دارد

ممکن است بپسندید...