جمعی از اساتید دانشگاه شیراز خواستار رسیدگی به پرونده سرقت علمی حسن روحانی شدند

جمعی از اساتید دانشگاه شیراز خواستار رسیدگی به پرونده سرقت علمی حسن روحانی شدند
جمعی از اساتید دانشگاه شیراز با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار رسیدگی به پرونده سرقت علمی پایان‌نامه دکترای حسن روحانی شدند.

جمعی از اساتید دانشگاه شیراز خواستار رسیدگی به پرونده سرقت علمی حسن روحانی شدند

جمعی از اساتید دانشگاه شیراز با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار رسیدگی به پرونده سرقت علمی پایان‌نامه دکترای حسن روحانی شدند.
جمعی از اساتید دانشگاه شیراز خواستار رسیدگی به پرونده سرقت علمی حسن روحانی شدند

ممکن است بپسندید...