دانشجوی تراز انقلاب اسلامی هم در بعد دینی قوی باشد هم در بعد علمی

دانشجوی تراز انقلاب اسلامی هم در بعد دینی قوی باشد هم در بعد علمی
امام جمعه موقت تهران گفت: از دانشجویان تراز انقلاب اسلامی انتظار می‌رود همانگونه که در بعد دینی قوی هستند، در بعد علمی هم قوی باشند. بسیج دانشجویی باید مشوق این باشد که دانشجویان بسیجی نبض دانشکده را به دست بگیرند.

دانشجوی تراز انقلاب اسلامی هم در بعد دینی قوی باشد هم در بعد علمی

امام جمعه موقت تهران گفت: از دانشجویان تراز انقلاب اسلامی انتظار می‌رود همانگونه که در بعد دینی قوی هستند، در بعد علمی هم قوی باشند. بسیج دانشجویی باید مشوق این باشد که دانشجویان بسیجی نبض دانشکده را به دست بگیرند.
دانشجوی تراز انقلاب اسلامی هم در بعد دینی قوی باشد هم در بعد علمی

ممکن است بپسندید...