• دسته‌بندی نشده

دانشگاه‌های خراسان شمالی در رکود علمی هستند/ حمایت از تولید علم، حمایت از اقتدار کشور است

دانشگاه‌های خراسان شمالی در رکود علمی هستند/ حمایت از تولید علم، حمایت از اقتدار کشور است
مسئول سازمان بسیج علمی خراسان شمالی گفت: در حالی که در دانشگاه‌ها شاهد رکود علمی هستیم، عده‌ای برای غرب استعداد یابی می‌کنند و به دنبال خروج دانشجویان از کشور هستند.

دانشگاه‌های خراسان شمالی در رکود علمی هستند/ حمایت از تولید علم، حمایت از اقتدار کشور است

مسئول سازمان بسیج علمی خراسان شمالی گفت: در حالی که در دانشگاه‌ها شاهد رکود علمی هستیم، عده‌ای برای غرب استعداد یابی می‌کنند و به دنبال خروج دانشجویان از کشور هستند.
دانشگاه‌های خراسان شمالی در رکود علمی هستند/ حمایت از تولید علم، حمایت از اقتدار کشور است

ممکن است بپسندید...