دیدار دکترجلیلی با خانواده شهید حججی

دیدار دکترجلیلی با خانواده شهید حججی
عصر یکشنبه نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی به منزل شهید محسن حججی رفت و با خانواده وی دیدار و گفتگو کرد.

دیدار دکترجلیلی با خانواده شهید حججی

عصر یکشنبه نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی به منزل شهید محسن حججی رفت و با خانواده وی دیدار و گفتگو کرد.
دیدار دکترجلیلی با خانواده شهید حججی

ممکن است بپسندید...