مقتدی صدر: نمی‌خواهیم بر سر همه‌پرسی به کرد‌ها فشار آوریم

مقتدی صدر: نمی‌خواهیم بر سر همه‌پرسی به کرد‌ها فشار آوریم
رهبر جریان صدر عراق با اشاره به اینکه جدایی منطقه کردستان از کشور عراق، پیامدهای منفی به همراه دارد، گفت: با این حال نمی‌خواهیم به کرد‌ها بر سر مسئله همه‌پرسی فشار آوریم.

مقتدی صدر: نمی‌خواهیم بر سر همه‌پرسی به کرد‌ها فشار آوریم

رهبر جریان صدر عراق با اشاره به اینکه جدایی منطقه کردستان از کشور عراق، پیامدهای منفی به همراه دارد، گفت: با این حال نمی‌خواهیم به کرد‌ها بر سر مسئله همه‌پرسی فشار آوریم.
مقتدی صدر: نمی‌خواهیم بر سر همه‌پرسی به کرد‌ها فشار آوریم

ممکن است بپسندید...