واکنش دفتر آیت الله مکارم شیرازی به شایعات اخیر

واکنش دفتر آیت الله مکارم شیرازی به شایعات اخیر
دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی در واکنش به جوسازی‌های تلویزیون صدای آمریکا اطلاعیه‌ای صادر کرد

واکنش دفتر آیت الله مکارم شیرازی به شایعات اخیر

دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی در واکنش به جوسازی‌های تلویزیون صدای آمریکا اطلاعیه‌ای صادر کرد
واکنش دفتر آیت الله مکارم شیرازی به شایعات اخیر

ممکن است بپسندید...