واکنش شاعرانه‌ی شعرای جوان به شهادت «محسن حججی»

واکنش شاعرانه‌ی شعرای جوان به شهادت «محسن حججی»
جمعی از شعرای جوان کشورمان سروده های خود را به شهید «محسن حججی» تقدیم کرده اند.

واکنش شاعرانه‌ی شعرای جوان به شهادت «محسن حججی»

جمعی از شعرای جوان کشورمان سروده های خود را به شهید «محسن حججی» تقدیم کرده اند.
واکنش شاعرانه‌ی شعرای جوان به شهادت «محسن حججی»

ممکن است بپسندید...